Amacımız

ITU-DER, üyeleri arasında haberleşme ve dayanışma kanallarını güçlendirme, üyelerin akademik, ekonomik, sosyal, hukuksal, kültürel ve mesleki gereksinimlerinde kendilerine yardımcı olmak icin kurulmuştur. Amaçları arasında, yüksek öğrenim konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncenin egemenliğini korumak, bilimsel çalışmaların gelişimine engel teşkil eden faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin çözüm yolları aranmasına katkı sağlamak bulunmaktadır.

Haberlerimiz

Etkinliklerimiz

İtü-Der seni çağırıyor!