Akademik Kadro Atamaları Hakkında İTÜ-DER Açıklaması

Akademik Kadro Atamaları Hakkında İTÜ-DER Açıklaması
12 Oca 2017
Akademik Kadro

Üniversiteler ülkenin, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ise üniversitenin geleceğidir. Bilimsel çalışmalar, bir sürdürülebilirlik içerisinde yapıldıklarında etkin sonuçlar verirler. Bilime dayalı teknolojik gelişmelerin ülkelerin geleceğini belirlediği ve dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki yüksek teknoloji farkının giderek açılmış olduğu bir dönemde, özellikle teknik üniversitelerin, araştırma çerçevelerinin öğretim üyelerinin katılım sağlayabildiği süreçlerle belirlenmesi yaşamsal öneme sahiptir.

Her fırsatta nitelikli öğretim üyesi ihtiyacını dile getiren, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İTÜ’de, ilgili akademik birimlerce ihtiyaç belirlemesi yapılmadığı için nasıl detaylandırıldığını anlayamadığımız tanımlarla kadro ilanı* yapılmış olması düşündürücüdür.

Bunun yanısıra, söz konusu ilanda 2008 tarihli İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'nin de başvurularda geçerli kabul edilmesi, birimlerin görüş ve ihtiyaçlarının sorulmama nedenleri konusundaki kuşkuları artırmaktadır. Üniversitenin akademik sürekliliğine uygun olmaması ve güncellenmiş ölçütlerin koşul olarak sunulmaması bu ilana başvuru süreçleri olumlu sonuçlanıp göreve başlayacak akademisyenlerin gelecekleri üzerinde de bir gölge olarak kalacaktır. Bu nedenle, öğretim üyesi ve elemanı ilanlarının verilme yöntemlerinin, içeriklerinin ve ölçütlerinin gözden geçirilmesi önem taşımaktadır.

Bu tür uygulamaların İTÜ’nün insan kaynakları planlamasında uzun vadeli ve geri döndürülemeyecek nitelik sorunlarına yol açacağı açıktır.

Değerlendirmemizi İTÜ kamuoyunun dikkatine sunarız.

İTÜ-DER

* Aralık 2016’da İTÜ tarafından verilen akademik kadro ilanı http://www.itu.edu.tr/docs/default-source/akademi-k---ekler/akademik-ilan-aralik2016.pdf?sfvrsn=2 

İtü-Der seni çağırıyor!