İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Binasının Yenileme Çalışmaları hakkında

İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Binasının Yenileme Çalışmaları hakkında
19 Haz 2019
İTÜ İletişim Fakültesi

Değerli İTÜ Öğretim Üyeleri,
İşletme Fakültesinin taşınacağına dair çeşitli duyumlar sonrasında İTÜ Rektörlüğünün 23 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile deprem tehlikesi taşıyan İşletme Fakültesinin A,B,C, D ve E bloklarının boşaltılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
1999 Depreminden bu yana İTÜ binaları içinde en çok hasar gören İşletme Fakültesinin binalarının güçlendirilmesi ve yenilenmesi konusunda defalarca girişimde bulunmasına rağmen somut bir adım atılmadığından bu bilgilendirme, özellikle İşletme Fakültesi’ndeki idari ve akademik kadro tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Ancak, Haziran ayı içinde boşaltma yapılacağı bildirilmesine rağmen henüz bir taşınma planı, binaların yenilenip İşletme Fakültesi Maçka Kampüsüne dönene kadar Ayazağa Yerleşkesindeki yerlerin düzenlenmesi için bir girişimin başlatılıp başlatılmadığı ve özellikle Ayazağa kampüsünde derslik kapasitesinin yetersizliği gözönüne alındığında geçici sürede derslerin nerede yürütüleceği konuları belirsizliğini korumaktadır.
Üniversitemize yüksek puanlarla giren İşletme Fakültesi öğrencilerinin tercih belirleme aşamasına yaklaşılan bugünlerde, hem gelecekteki, hem şu andaki öğrencilerin ve idari, akademik kadroların eğitim ve çalışma huzuru için taşınma ve bina yenileme takviminin biran önce belirlenip, duyurulmasını dilemekteyiz.

İTÜ-DER Yönetim kurulu

İtü-Der seni çağırıyor!